• Odwiedź nas na:

FAQ

Poniżej znajdują się odpowiedzi najczęściej zadawanych pytań:

Co to jest likwidacja szkód?

 Likwidacja szkód to proces odszkodowania za straty materialne lub niematerialne, które wystąpiły na skutek wypadku, choroby, kradzieży lub innych nieszczęśliwych zdarzeń.

Jak zgłosić szkodę?

Aby zgłosić szkodę, należy skontaktować się z Naszym działem likwidacji szkód ,przedstawić informacje o zdarzeniu i przekazać Nam pełnomocnictwo w szkodzie. Nasi wykwalifikowani specjaliści udokumentują straty oraz dokonają profesjonalnych oględzin. W zależności od rodzaju szkody, może być wymagane zgłoszenie jej również na policji lub w innych instytucjach.

Jak przebiega proces likwidacji szkody?

Proces likwidacji szkody zależy od rodzaju szkody i warunków ubezpieczenia. Zazwyczaj obejmuje on ocenę szkody, wycenę wartości strat, ustalenie przyczyny zdarzenia oraz zatwierdzenie i wypłatę odszkodowania.Nasza firma zawsze stara się aby pokrzywdzony odzyskał jak najwyższą i należną mu kwotę.

Jakie dokumenty są potrzebne przy likwidacji szkody?

W zależności od rodzaju szkody i warunków ubezpieczenia, mogą być wymagane różne dokumenty, takie jak oświadczenie, raporty policyjne, protokoły zdarzeń, rachunki za naprawy lub leczenie, dokumenty potwierdzające wartość uszkodzonych przedmiotów itp. Nasi pracownicy pomogą Ci skompletować wszelkie dokumenty i uzyskają dla Ciebie należne Ci odszkodowanie.

Czy jeśli jestem poszkodowanym to przysługuje mi auto zastępcze ? Jeśli tak - to na jaki okres czasu?

Jeśli byłeś poszkodowany w wypadku samochodowym z winy innego kierowcy, to zgodnie z polskim prawem masz prawo do otrzymania samochodu zastępczego na czas naprawy swojego pojazdu lub do momentu wypłacenia odszkodowania.

Prawo do samochodu zastępczego wynika z art. 446 kodeksu cywilnego oraz art. 32 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Nasza firma dostarczy Ci samochód zastępczy podobny do Twojego pojazdu, co oznacza, że będzie tego samego typu i klasy, a także będzie miał podobne wyposażenie.Ważne jest, aby jak najszybciej skontaktować się z firmą MAZFOR aby zgłosić szkodę i uzgodnić warunki wynajmu samochodu zastępczego.

Jak długo trwa proces likwidacji szkody?

Czas likwidacji szkody zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj i skala szkody, ilość zgłoszeń, dostępność dokumentów i wiele innych. Proces może trwać od kilku dni do kilku miesięcy.Nasza firma w przeciwieństwie do firm ubezpieczeniowych zawsze stara się aby szkoda została zakończona w jak najkrótszym okresie.

Czy jest możliwość oddania szkody "w ręcę" firmy MAZFOR w momencie kiedy już zacząłem likwidować szkodę sam?

Wszystko zależy od tego na jakim etapie jest twoja likwidacja szkody. Jeśli podjąłeś kroki polegające na wzięciu auta zastępczego od ubezpieczyciela lub co gorsza wysłałeś do Niego zdjęcia swojego uszkodzonego pojazdu to niestety ale nie jesteśmy w stanie Ci pomóc. Dlatego każdemu poszkodowanemu doradzamy aby oddał Nam swoją szkodę na jak najwcześniejszym jej etapie (Najprostszą drogą jest zadzwonienie do Naszego działu likwidacji szkód od razu po wypadku/kolizji).

Czy muszę zapłacić firmie MAZFOR za likwidacje mojej szkody?

Likwidacja szkody z OC sprawcy jest w Naszej firmie darmowa. Rozliczamy się za Nasze usługi nie z poszkodowanym a z firmą ubezpieczeniową sprawcy szkody. Gwarantujemy poszkodowanemu przejrzyste warunki i wgląd do całej dokumentacji w sprawie. Ponadto holujemy uszkodzone auto, dostarczamy poszkodowanemu auto zastępcze tej samej klasy i zabezpieczamy uszkodzony pojazd na strzeżonym parkingu.

Czym jest cesja wierzytelności?

Jest to najczęściej zadawane przez Naszych klientów pytanie. Postaramy się odpowiedzieć na nie w jak najprostszy sposób.
Cesja wierzytelności to umowa między dwoma podmiotami, w której wierzyciel (cesjonariusz- w tym przypadku poszkodowany) przekazuje swoją wierzytelność przeciwko dłużnikowi (cedentowi – w tym przypadku jest to firma ubezpieczeniowa sprawcy) na rzecz innego podmiotu (cesjonariusza – w tym wypadku jest to firma MAZFOR – wypożyczalnia samochodów , likwidacja szkód).
Cesja wierzytelności jest zwykle dokonywana w celu przekazania prawa do odzyskania długu lub innego świadczenia na rzecz osoby trzeciej, np. w celu uregulowania należności lub zabezpieczenia zobowiązań. W ramach umowy cesji cesjonariusz otrzymuje prawa i obowiązki związane z wierzytelnością i ma prawo do egzekwowania długu od dłużnika.

Cesja wierzytelności może być dokonana tylko z wiedzą i zgodą dłużnika lub na mocy wyroku sądowego. Wierzyciel musi również poinformować dłużnika o przekazaniu wierzytelności na rzecz innego podmiotu.

W skrócie: Nasza firma wystawia fakturę za zlecone usługi poszkodowanemu , który likwidował w Naszej firmie szkodę. Usługi te przysługują poszkodowanemu ustawowo więc nie ponosi on za nie kosztów podpisując z Nami dokument cesji. Obciążony kwotą za Nasze usługi zostaję ubezpieczyciel sprawcy ponieważ na Nim ciąży odpowiedzialność.

W wyniku wypadku/kolizji uszkodzeniu uległo moje mienie. Co dalej?

Jeśli w wyniku szkody uszkodzeniu uległo Twoje mienie, czyli na przykład Twój samochód, ale także inne przedmioty, to masz prawo do otrzymania odszkodowania za szkody materialne. Nasza firma pomoże zebrać Ci pełną dokumentację oraz wyśle Twoje uszkodzone przedmioty do profesjonalnej ekspertyzy.

Ubezpieczyciel sprawcy jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy lub wypłacenia odszkodowania za wartość rzeczy uszkodzonej. W przypadku, gdy nie jest możliwa naprawa mienia, np. ze względu na zbyt duże zniszczenia, ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty wartości mienia przed szkodą.

Nie ma odpowiedzi

na Twoje pytanie?

Skontaktuj się z nami drogą mailową,
bądź za pomocą infolinii: +48 696 112 720

napisz do nas

© copyright 2005 – 2023 Wszelkie prawa Zastrzeżone Mazfor.pl